Wat is de procedure voor de verkiezing Coaching Professional van het Jaar 2012? 

De procedure voor de verkiezing is eenvoudig en simpel. Onderstaand geven we die weer in een stroomschema en een stappenplan:

 

Stroomschema verkiezingsprocedure Coaching Professional:

Stroomschema Coaching Professional van het Jaar

 

Stappenplan verkiezingsprocedure Coaching Professional:

Stap 1
Voordracht van een professionele coach door een klant of een collega-coach. Dit dient te gebeuren door dit formulier in te vullen.

Stap 2
Na ontvangst van de voordracht nemen wij contact op met de voorgedragen coach. Wij informeren of  hij / zij akkoord is met deze voordracht en mee wil doen aan de verkiezing van de Coaching Professional van het Jaar 2012.

Stap 3
De voorgedragen coach is niet akkoord: terugmelding aan degene die hem of haar heeft voorgedragen.

De voorgedragen coach is akkoord: de naam van de voorgedragen coach wordt vermeld op de pagina “Status voordacht Coaching Professional van het Jaar 2012“, inclusief het aantal voordrachten.

Stap 4
De voorgedragen coach vult een digitaal portfolio in op de website van Certiforce Certificatie-instelling met bewijsstukken waaruit blijkt dat hij of zij op een professionele manier het coachingsvak uitoefent.

Het portfolio bestaat uit de volgende onderdelen:
–  CV met informatie over gevolgde opleidingen en verworven kwalificaties
– visie op coachen
– beschrijving van de eigen coachingsaanpak
-een reflectieverslag over de laatste drie coachingsopdrachten en van minimaal één casus waarin de coaching niet naar tevredenheid verliep
– een geanonimiseerde samenvatting van het reflectieverslag (voor publicatie op de website, ter ondersteuning van de vakjuryleden bij de vaststelling van hun keuze).

Stap 5
De voorgedragen coach wordt door minimaal drie personen (minimaal twee klanten / relaties plus minstens één collega-coach) voorgedragen. De voorgedragen coach kan daar natuurlijk ook zelf actief aan bijdragen.

Stap 6
Bij minimaal drie voordrachten (minimaal twee klanten / relaties plus minstens één collega-coach),  wordt de voordracht omgezet in een nominatie en wordt de naam van de betreffende coach bekend gemaakt op de pagina “Genomineerden“. De genomineerde coach kan eventueel worden uitgenodigd voor een criterium gericht interview door Certiforce Certificatie-instelling op basis van het competentieprofiel zoals weergegeven op pagina Voordragen Coaching professional van het Jaar. Dit om vast te stellen of de in het digitale portfolio opgenomen bewijsstukken authentiek, relevant en actueel zijn en eventuele vragen die deze bewijsstukken hebben opgeroepen te kunnen beantwoorden. Na zondag 30 september 2012, 24.00 uur kunnen geen coaches meer worden genomineerd.

Stap 7
Vanaf 1 oktober 2012 tot zondag 11 november, 24.00 uur kan er worden gestemd op de genomineerde coaching professionals door de vakjuryleden. Vanaf 21 oktober 2012 interviewt Certiforce Certificatie-instelling minimaal de vijf genomineerde coaches per regio met de meeste stemmen.

Stap 8
Nadat de stemmen geteld zijn wordt met de winnaar contact opgenomen om een aantal zaken met betrekking tot de officiële bekendmaking voor te bereiden.

Stap 9
Op zaterdag 24 november 2012 volgt de officiële bekendmaking van de winnaar tijdens een feestelijke bijeenkomst.

Zoeken en vinden!

picture

Blijf op de hoogte!

Het laatste nieuws in je mailbox:

Wat wordt er over ons gezegd op twitter?

For this Twitter Tracker search widget to work you need to authorise with Twitter in "Dashboard" -> "Settings" -> "Twitter Tracker Auth".